Tuesday, 19/10/2021 - 02:18|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Nghĩa
  • 1. Kiến thức:- Sử dụng dải lệnh Transition để tạo được hiệu ứng chuyển trang.- Áp dụng Effect Otion để lựa chọn các tùy chọn cho các hiệu ứng.- Sử dụng nhóm Animation trên dải lệnh Animation để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên trang chiếu.2. Kĩ ...
  • 1. Kiến thức- Biết lựa chọn câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước hoặc câu lệnh lặp với số lần biết trước phù hợp cho từng tình huống cụ thể.- Biết vai trò của việc kết hợp các cấu trúc điều khiển.2. Kĩ năng- Rèn luyện kĩ năng về khai báo, sử dụng ...
  • 1. Kiến thức:- Biết các bước thêm hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim trên trang chiếu.- Biết các bước sao chép và di chuyển trang chiếu.2. Kĩ năng:- Thực hiện được thao tác chèn và hiệu chỉnh hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu.- Thực ...
  • 1. Kiến thức: - Biết các bước thực hiện thao tác thêm hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu- Biết thao tác thực hiện thay đổi vị trí hình ảnh trên trang chiếu- Biết các bước thực hiện thao tác thêm hình ảnh và nội dung vào trang chiếu.- ...
  • 1. Kiến thức- Vận dụng kiến thức của lệnh lặp for…do để viết chương trình- Biết vận dụng câu lệnh For…do để viết chương trình Pascal đơn giản.- Sử dụng được câu lệnh ghép2. Kĩ năng- Viết được chương trình có sử dụng lệnh lặp for...do- ...
  • 1. Kiến thức- Hiểu cấu trúc câu lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước, vòng lặp với số lần biết trước for…..do trong Free pascal. - Biết đựơc các tình huống sử dụng lệnh lặp for … do.- Ôn tập câu lệnh lặp với số lần biết trước for … to … do … trong ...
  • 1. Kiến thức:  - Biết được mục đích và yêu cầu của tiết thực hành để nhận được kết quả tốt sau tiết thực hành - Biết cách khởi động Word; nhận biết và phân biệt các bảng chọn, nút lệnh; thấy được sự tượng tự giữa lệnh trong bảng chọn và nút lệnh ...
  • 1. Kiến thức:- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: Xóa, chèn thêm nội dung văn băn.- Biết cách chọn phần văn bản.- Biết cách chọn phần văn bản.- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: sao chép, di chuyển nội dung văn băn.- Biết các ...
Tài nguyên