Friday, 09/12/2022 - 13:00|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Nghĩa
  • 1. Kiến thức:- Sử dụng dải lệnh Transition để tạo được hiệu ứng chuyển trang.- Áp dụng Effect Otion để lựa chọn các tùy chọn cho các hiệu ứng.- Sử dụng nhóm Animation trên dải lệnh Animation để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên trang chiếu.2. Kĩ ...
  • 1. Kiến thức- Biết lựa chọn câu lệnh lặp với số lần chưa biết trước hoặc câu lệnh lặp với số lần biết trước phù hợp cho từng tình huống cụ thể.- Biết vai trò của việc kết hợp các cấu trúc điều khiển.2. Kĩ năng- Rèn luyện kĩ năng về khai báo, sử dụng ...
  • 1. Kiến thức:- Biết các bước thêm hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim trên trang chiếu.- Biết các bước sao chép và di chuyển trang chiếu.2. Kĩ năng:- Thực hiện được thao tác chèn và hiệu chỉnh hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu.- Thực ...
  • 1. Kiến thức: - Biết các bước thực hiện thao tác thêm hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu- Biết thao tác thực hiện thay đổi vị trí hình ảnh trên trang chiếu- Biết các bước thực hiện thao tác thêm hình ảnh và nội dung vào trang chiếu.- ...
Tài nguyên