Tuesday, 19/10/2021 - 02:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Nghĩa
  • 1. Kiến thức:- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: Xóa, chèn thêm nội dung văn băn.- Biết cách chọn phần văn bản.- Biết cách chọn phần văn bản.- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: sao chép, di chuyển nội dung văn băn.- Biết các ...
  • 1. Kiến thức:  - Biết được mục đích và yêu cầu của tiết thực hành để nhận được kết quả tốt sau tiết thực hành - Biết cách khởi động Word; nhận biết và phân biệt các bảng chọn, nút lệnh; thấy được sự tượng tự giữa lệnh trong bảng chọn và nút lệnh ...
Tài nguyên