Friday, 09/12/2022 - 13:50|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Nghĩa
  • 1. Kiến thức- Hiểu cấu trúc câu lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước, vòng lặp với số lần biết trước for…..do trong Free pascal. - Biết đựơc các tình huống sử dụng lệnh lặp for … do.- Ôn tập câu lệnh lặp với số lần biết trước for … to … do … trong ...
Tài nguyên