Friday, 09/12/2022 - 14:06|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Nghĩa
  • 1. Kiến thức: - Biết các bước thực hiện thao tác thêm hình ảnh và các đối tượng khác vào trang chiếu- Biết thao tác thực hiện thay đổi vị trí hình ảnh trên trang chiếu- Biết các bước thực hiện thao tác thêm hình ảnh và nội dung vào trang chiếu.- ...
  • 1. Kiến thức:- Biết các bước thêm hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim trên trang chiếu.- Biết các bước sao chép và di chuyển trang chiếu.2. Kĩ năng:- Thực hiện được thao tác chèn và hiệu chỉnh hình ảnh, âm thanh hoặc đoạn phim vào trang chiếu.- Thực ...
  • 1. Kiến thức- Hiểu cấu trúc câu lệnh lặp kiểm tra điều kiện trước, vòng lặp với số lần biết trước for…..do trong Free pascal. - Biết đựơc các tình huống sử dụng lệnh lặp for … do.- Ôn tập câu lệnh lặp với số lần biết trước for … to … do … trong ...
  • 1. Kiến thức:- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: Xóa, chèn thêm nội dung văn băn.- Biết cách chọn phần văn bản.- Biết cách chọn phần văn bản.- Biết các thao tác biên tập văn bản đơn giản: sao chép, di chuyển nội dung văn băn.- Biết các ...
  • 1. Kiến thức:  - Biết được mục đích và yêu cầu của tiết thực hành để nhận được kết quả tốt sau tiết thực hành - Biết cách khởi động Word; nhận biết và phân biệt các bảng chọn, nút lệnh; thấy được sự tượng tự giữa lệnh trong bảng chọn và nút lệnh ...
  • Bài giảng điện tử mùa xuân nho nhỏ
Tài nguyên