Tuesday, 19/10/2021 - 03:04|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tân Nghĩa

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA PHÒNG CHỐNG RÁC THẢI NHỰA

Nhằm giúp học sinh hiểu về phân loại rác tại nguồn, làm thế nào để giảm sử dụng rác thải nhựa, nâng cao nhận thức cho mọi người về bảo vệ môi trường, hôm nay, trường THCS Tân Nghĩa tổ chức chương trình ngoại khóa với chủ để “Trải nghiệm sáng tạo bảo vệ môi trường chống rác thải nhựa”